A Lovas Bandérium

Kovátsits Attila:


A legtöbb embernek van az életében egy dolog, amire szívesen áldozza a szabadidejét, ami feltölti, kiragadja a mindennapokból. A Bandérium tagjai számára ez a tevékenység a lovaglás. Szerencsére a rendszerváltás után országszerte teret hódított a nem verseny célú, úgynevezett hobby-lovaglás. Mikor a lehetőség már adott volt, felötlött, hogy Magyarországon miért angol stílusban lovagolunk? Hogyan tehetnénk stílusosabbá az egyszerű kedvtelést? Milyen ruha illene a Kisalföldre egy lovasnak? Halásziból ugyanis számos honvéd volt az 1848-as szabadságharc idején, valamint híres huszárezrede is (1. sz. kép). A fotón, tizenhárom lovast látunk egyszerű, de mégis egységes öltözetben.


1. sz. kép: Lovas bandérium, 1941.

Hiteles források beszámolói szólnak egy neves eseményről, az 1848-as szabadságharc idején, mikor is Kossuth Lajos Magyaróváron járt halászi lovasok kísérték a toborzás során -Ő maga hintón utazott-, és sokan hű katonái lettek. Levéltári dokumentum alapján 110 honvéd vonult be Halásziból zömmel önkéntesen.
Ennek emlékére 1998-óta a Petőfi hídnál egy diák elszavalja a Nemzeti Dal-t az ünneplő közönség előtt. Őt – Kossuthra emlékezvén – egy hintó viszi a hídhoz, a Bandérium és a tömeg kíséretében.
Kovátsits Attila kezdeményezésével elhatároztuk, hogy újjáélesztjük e nemes hagyományt.
Halászi egykor mezőváros volt. E kiváltsággal II. Lajos (2. sz. kép) ajándékozta meg a falut és ezt a címet egészen 1823-ig birtokolta. A századok során a község lakói többször kitűntek vitézségükkel. A török elleni harcokból az óvári vár, védelmével vették ki a részüket, miközben az ellenség felégette otthonaikat. Ennek dacára a király pártján megmaradtak, ezért az a zöldviaszú pecsét használati jogával ruházta fel a Halásziakat, ami különös kegynek számított abban az időben.2. sz. kép: II. Lajos


3. sz. kép: Halászi pecsétje


A pecsét Szt. Márton képével volt ellátva, ki a mai napig is községünk védőszentje (3. sz. kép).
A mezővárosoknak kötelezettségeik is voltak, így mikor a király hadba indult a zászló alá gyűlt sereggel, azaz Bandériummal kellett őt támogatni a csatában.
Azt a tényt, hogy a halásziak a király közelében harcoltak, bizonyítja, hogy II. Lajos vízbefúlásának helyét, egy halászi vitéz - Major János - mutatta meg, így akadtak rá a holttestre. A királyné, miután férjét méltón eltemette nemesi címmel, ajándékozta meg a vitézt. Csupán érdekesség, hogy a Szent Márton Általános iskolánk éppen az ő egykori telkén áll.
A Lovas Bandérium katonai szerepe fokozatosan a múltba veszett, és az idők során a tisztelet és megbecsülés kifejezésének eszközévé vált. Ezt fotóink is bizonyítják 1932-ből (4. sz. kép), 1941-ből (1. sz. kép), melyeken a Bandérium látható az akkori szegényes lehetőségeikhez képest többé-kevésbé egységes egyenruhájukban, de méltósággal és büszkén.4. sz. kép: Aratóünnep Magyaróváron, 1932.


5. sz. kép: A Bandérium Kőszegen, 2005.

Azóta sikerült az eredetivel közel azonos ruházatot elkészítenünk 13 lovas részére, amit évente 8-10 alkalommal öltünk fel. Rendszerint a környékbeli rendezvényekre kapunk meghívást pl. Hősök napján, márc.15-én, falunapokon, de fogadtuk már a megyés püspököt, és Martonyi Jánost is, aki akkor a külügyminiszteri tisztséget töltötte be. A legbüszkébb mégis a 2005-ös kőszegi szereplésünkre vagyunk (5. sz. kép), mert a 220 km-es utat lóháton tettük meg. Köztünk volt sok középiskolás egykori diákunk, és egy hatodik osztályos tanulónk is velünk lovagolt négy napon keresztül.
Az egyesület természetesen nem nyereség orientált, így a fellépéseink gyakran díjtalanok, illetve a vendéglátásra szorítkoznak.
A Bandérium a Halászi Hagyományőrző Egyesület részeként működik. Igyekeztünk színesíteni a tevékenységünket más jellegű lovas tevékenységgel, ám kizárólag olyannal, ami valahogy kapcsolódik a magyar kultúrához, viseli annak jellegzetes vonásait.
Ennek szellemében készíttetünk ősmagyar felszerelést, és kezdtünk foglalkozni az íjazással. Megemlíteném még a csikós próbálkozásainkat is, de ebben inkább csak a ruházatig jutottunk.

A bandérium jelenlegi tagsága:

 • Káplár Balázs
 • Korcz Miklós
 • Kúler Tibor
 • Szakály János
 • Pakucs Károly
 • Illés Tibor
 • Nagy Péter
 • Süli Tamás
 • Bozi Arnold
 • Tóth Trisztán
 • Matkovics Gergő
 • Takáts Bálint
 • Stark Ernő
 • Kutasi Gábor
 • Kovátsits Attila

Tagfelvétel: lásd a Hagyományőrző Egyesület kezdőlapján.

Változások: Újabb tagok léptek be a fiatal utánpótlás soraiból:

Korcz András, Korcz Miksa, Korcz Márton, Szitás Márk, Várközi Martin, Darázs Csaba

Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting