Halászi Marionett Bábcsoport


A hagyatékról és megmentéséről


Méry Vince tanító úr 1902-ben született (akkor még) Magyarországon Nagymagyar községben.Tanítóképzős korában ismerkedett meg a marionett bábokkal.Tanítóként alkalmazta pedagógiai munkájában a marionett bábjátszást. Amikor feleségével Vali nénivel 1947 januárjában a Duna jegén menekültek át Magyarországra poggyászukban helyet kapott egy-két báb is.

Halásziban bábos szakkört szervezett, ott készültek a bábok, kellékek, díszletek, a színpad és tanulták a bábjátszás technikáját a 12-14 éves arra alkalmas kiválasztott tanulók.Vali néni varrta a bábok ruháit.

Mi halászi gyerekek kiválasztott helyzetben voltunk, gyakran járhattunk bábszínházba, ami varázslatos élményt nyújtott.

A társulatnak nagy sikere volt a környéken.Győrben rendezett versenyekről díjakat hoztak. Pl.: 1955-ben „Kiváló Bábszakkör kiváló bábcsoportja”.

Tanító úr 1963-ban „Miniszteri Dicséret”-ben részesült. 1969-ben megkapta a „Népművészet mestere” kitüntetést. 1963-ban nyugdíjba vonult, a bábcsoport később tanító úr betegsége miatt szűnt meg, a hagyaték az iskola padlására került. Tanító úr 1976-ban hunyt el.


Munkásságát méltató összefoglaló ismertetést olvashatunk Kéfer Andortól a „Jeles pedagógusok Győr-Moson- Sopron Megyében” c. könyv II. „Töretlen hittel” c. kötetében.


Egy alkalommal a fiatalok felélesztették a bábjátszást, de utána újra a padlásra került minden.

1976-ban kerültem a Halászi Óvodába, a gyerekkori emlékek hatására nagy jelentőségűnek tartottam a bábozást a pedagógiai munkában. Arra a belátásra jutottam, hogy a Méry hagyatékot az óvodának kellene felkarolni de ez csak titkos vágy maradt. Közben tájékozódtam, a padláson megnézhettem mindent Süli Józsefné és Rigó Endréné jóvoltából, együtt megállapítottuk, hogy a bábkészlet hiányos és nem megfelelő tárolás miatt rongálódtak. Süli Józsefné alsósoknak tartott bábszakkört, de ezek a bábok felsősök kezébe valók, így remélhettük, hogy egyszer mi karolhatjuk fel a marionett bábjátszást. Mindennek eljön az ideje.,! 1987 szeptemberétől, mint óvodavezető már,

tervként gondoltam a hagyaték átmentésére. December elején hirtelen elhatározással fogtam a kézi bevásárló kocsit és Nagyné Erzsi dajka segítségével, Süli Józsefné beleegyezésével a padlásról lehordtuk, párszor fordultunk és átszállítottuk a bábokat, kellékeket, díszleteket. Az időzítés nagyon jó volt, hiszen az 1986-ban alakult és nagyon jól működő kesztyűbábokkal dolgozó kis társulat biztosíték volt arra, hogy a következő nagy feladatot is végre fogják hajtani.

Örömmel gondolok vissza a lelkesedésre , az összefogásra, a rengeteg kitartó munkára és a sikerekre.

Szeitz Lajosné szervezésével indult be a munka. A fő segítő a Vali néni volt, aki még talált átadni való bábokat, eredeti szövegkönyveket és nagyon örült, hogy újra életre kelhet a régi bábszínház. Már a felújítás alatt eljutott a bábszínház feltámadásának híre a megyei művelődési szakemberekhez, akik önzetlenül segítettek:

Csonka István, Németh András, Meszesné Erzsi néni, Dr. Dékány Sándorné. Majd a szakma kiválóságaival is kialakult a kapcsolat: Kemény Henrik, Dr. Mészáros Vincéné, Bencze Bernadett. A társulat elsajátította a marionett bábjátszást és főleg a színészi kifejezőkészséget, amiben egyre jobbak lettek. Gráczol Béláné elnyerte nagyszerű alakításáért a „Kiváló bábjátékos” elismerést.

1997-től Gráczol Béláné vezeti a csoportot.


Darázs Jenőné

volt óvodavezetőGráczol Béláné:


Marionett Bábcsoport nűködése


Kezdetektől aktívan részt veszünk a falu életében. Szívesen bábozunk falunapokon, Mikulás esten,

gyereknapokon, vagy bármikor, ha felkérnek bennünket. Kicsit átvettük Vince bácsi módszerét is. járjuk a falvakat, iskolákat, óvodákat, kultúrházakat és mi szívesen, vidáman, boldogan bábozunk bárki is hív bennünket.A bábokat mi restauráljuk, öltöztetjük, mozgatjuk.A darabokat mi írjuk színpadra a kiszemelt népmeséből. A díszleteket, a zenét is mi készítjük hozzá, mindent közösen, jó összefogással.


Sok helyen jártunk bábos rendezvényeken  1990 és 1993 I X. és X. Nemzetközi Bábfesztivál Békéscsaba

1991- I. Kárpátmedencei Nemzetközi Bábfesztivál Budapest III. helyezés

1991-Győr -„Kiváló Együttes”

  1


Rendszeresen részt vettünk a megyei és csallóközi bábos rendezvényeken

Győr, Nagyszarva, Pozsonyeperjes, Somorja,Doborgaz


Vendégszerepeltünk:


Rév-Komárom

Svájc- Schönenwerd

Kecskemét,

Pannonhalma

Mosonmagyaróvár és környékének települései


1992-ben rendeztük meg először Méry Vince emlékére a bábfesztivált, melyet évről-évre, mint „Bábos Nap Méry Vince emlékére” néven tartunk. Minden alkalommal új darabbal készülünk és fogadjuk a bábcsoportokat különböző helyekről. A Halászi Önkormányzat támogatása biztosítja a rendezvényt.


Rendszeres résztvevők és kapcsolatok

Halászi Általános Iskola Bábcsoportja - vezetőjük Süli Józsefné / 2000-ig/

Pannonhalma

Móra Ferenc Ált. Iskola Mosonmagyaróvár „ Vargyas Tiborné

Haller János Iskola – Mosonmagyaróvár     „ Faragó Ibolya

Halászi Óvoda mindenkori nagycsoportosai

Marionett Bábcsoport Halászi                      „ Gráczol Béláné

Ugri-Bugri bábcsoport Pozsonyeperjes        „ Ágh Erzsébet

Gézengúzok bábcsoport Dunaszerdahely    „ Csörgei Tünde

Aranykert bábszínház Doborgaz                  „ Csepi Zsuzsa

Trikiriki bábcsoport                                       „ Makki Mária

Amadé László bábcsoport                            " Csepi ZsuzsaMarionett Bábcsoport alapítói:

Domsiné Süli Anna

Fazekas Mária

Fazekas Istvánné

Farkas Dóra

Gráczol Báláné

Lengyel Zoltánné

Parapatits Imréné

Smuck Ilona

Szeitz Lajosné csoport vezetője

Darázs Jenőné

A nevelőtestületben sok volt a mozgás, de minden tagja részt vállalt a csoport munkájában hosszabb, rövidebb ideig.

Jelenlegi tagok

Domsiné Süly Anna

Gráczol Bélkáné

Heveder Alíz

Lengyel Zoltánné

Mészárosné Kardos Judit

Mészáros Zoltánné

Polreisz Imréné

Süli Tímea

Szilágyiné Cseh Ildikó

Tonomár Petra

Varga Melinda


Bábdarabjaink:


- Árgyélus királyfi és Tündérszép Ilona

   • Aranytojást tojó tyúk

   • Az ördög három aranyhajszála

   • Csillagszemű juhász

   • Kiskakas gyémánt félkrajcára

   • Szegény ember és a róka

   • Csodálatos furulya /Bencze Bernadett/

   • Aranytulipán

   • Málé Miska mennyegzője

   • Csalóka Péter

   • Hamupipőke

   • Ludas Matyi

   • Varázserejű tölgyfa meséje / Timaffy László/

Örökölt eredeti forgatókönyvek:


       • Árgyélus királyfi

       • Hamupipőke

       • Faust

       • Aranytojást tojó tyúk, avagy Iván szerencséje


BESZÁMOLÓ A 2018 ÉVRŐL:

A Marionett Bábcsoport legfontosabb terve a Méry Vince Emlékszoba elkészítése és megnyitása volt. De fontos volt továbbra is a az óvodai bábozás.Ennek értelmében bábdarabbal készültünk Mikulásra a óvodás és bölcsődés gyerekek számára Mikulásra. A csoportok pedig anyák napjára és gyereknapra készültek egy-egy mese feldolgozással, amit a gyerekek nagy sikerrel mutattak be szüleiknek, hozzátartozóiknak. Számunkra továbbra is fontos továbbadni a gyerekeknek a báb szeretetét, a bábozás örömét.
2017 őszén kezdtük a termet kirakodni a régi iskolában. Gráczol Attila az elkészített tervek szerint felújította, kifestette , parkettázta a termet. A bútorokat Varga Imre készítette és felszerelte a bábokat tartó rácsokat időre kérésem szerint. A további szereléseket Stark Ernő, Gráczol Ferenc, Szabó József, Gráczol Béla, Ekker József végezték. Ezután következett a terem berendezése, amelyben segítettek kolléganőim, főleg Mészárosné Kardos Judit. Sok időt vett igénybe, hogy anyagot keresgéltünk Méry Vincéről, de sajnos országosan nem sok forrás állt rendelkezésemre..Sok segítséget kaptam Darázs Jenőnétől, Neuberger Bélánétól és Kéfer Andortól.A felkutatott dokumentumok megtalálhatók a kiállításon:önéletrajz, újságcikkek, fényképek.
Ahhoz, hogy eljussunk a megnyitóhoz sok anyagi támogatást kaptunk főleg az Önkormányzattól és a Hagyományőrző egyesülettől.
A megnyitó 2018 június 2-án volt. A teremben Méry Vince bábjai mellett helyet adtunk Süli Józsefné bábjainak is. A megnyitóra meghívtuk a segítőket, Scheib Miklós volt iskolaigazgatót és nem utolsó sorban az egykori bábosokat, akik örömmel idézték fel a régi emlékeket. A megnyitó délutánján ért a legmeghatóbb dolog, amikor megérkezett Vince bácsi keresztlánya Komáromból. Ezt a lehetőséget Varga Miklósnénak köszönhetjük, aki a mai napig tartotta a kapcsolatot. Sok dokumentumot ránk bízott: Születési anyakönyvi kivonat másolata, eredeti emléklapok, kitüntetések, táviratok.Köszönetét fejezte ki a kiállításért és boldog volt, hogy újra láthatta a bábokat. A kiállítás bárki előtt nyitva áll. A megnyitó óta három gyerekcsoport látogatta meg és a szakma részéről volt látogatónk Győrből és Budapestről. Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, akik bármi módon hozzásegítettek, biztattak , hogy létre jöhessen a Méry Vince emlékszoba.
A szoba úgy lett kialakítva, hogy lehetőség van bábelőadásra is.
Bízom benne, hogy sok látogatója lesz és továbbra is örömet okoz a gyerekeknek.

Emlékszoba kialakításának költségei:

Festés, parkettázás, anyag és munkabér, lámpák, függönyök, tartozékok összesen az Önkormányzat támogatásából: 832 160 Ft

2 db. üveges tároló szekrény: 186 000 Ft
Megnyitó költsége:                    81 125  "  Az egyesület költségvetéséből az átutalt adó 1 % -a felhasználásával.


Gráczol Béláné Marionett Bábcsoport vezetője
Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting